• Utstillernes vareutvalg skal i vesentlig grad gjenspeile bruksområder innenfor temaene jakt – fiske og friluftsliv.
  • Arrangøren påberoper seg rett til å avvise utstillere som ikke oppfyller krav til varesortiment.
  • Arrangøren kan begrense antall utstillere innenfor samme vareutvalg / samme sortiment.
  • Arrangøren planlegger og avgjør standplassering. Ønsker fra utstillere tas hensyn til i den grad dette er praktisk mulig.
  • Utstillere må oppgi riktige mål på ønsket stand ved påmelding. (Må inkludere eksempelvis drag på tilhenger/ campingvogn, ekstra tilhenger og bil på stand).
  • Påmeldingen er ikke bindende før depositum er innbetalt.