Ønsker dere å være i Bardu denne helga, er det flere muligheter for overnatting og aktivitet.

 • Bardu Camping og turistsenter, Setermoen, 77612300
 • Bardu Hotell, Setermoen, 77185940
 • Fosseng Camping, Salangsdalen, 77185180
 • Haugen Gård, Østerdalen, 95068638
 • Haugland Gård, Østerdalen, 90604184
 • Innset Huskyfarm, Innset, 77184503
 • Lunde Gård, Sørdalen, 97123382
 • Solbakken Camping, Salangsdalen, 41447513 Epost: rtechengmo@yahoo.no
 • Soltun Soldathjem og ungdomssenter, Setermoen, 77181204
 • Steirud Gård, Bardu, tlf 77181226
 • Viken Senter, Altevannsveien, 77189900
 • Room4you, Bardu, tlf 90124242 Epost: yngve@room4you.no
 • Bardu Husky Lodge, Bones, Salangsdalen, tlf. 41354534

Vil du vite mer om hva som fins å gjøre og se?

Les mer på Bardu kommune sine nettsider