Parkering på anviste plasser i nærheten av messeområdet.