Trofébedømming

Et jakttrofé er et minne om en jaktopplevelse, uansett størrelse på troféet. Dette kan sammenlignes med fiskeren som veier og måler en fisk.

Siden 1956 har NJFF bedømt troféer etter reglene innenfor CIC. Det bedømmes gevirer, kranier og tenner av norske jaktbare arter.

Ved bedømmingen får jegeren et bevis på bedømmingen og evt. en medalje. Alle bedømminger registreres i NJFF’s database.

I Troms er det Jens Aksel Kjær som er bedømmer. Han bedømmer utover norske troféer, også troféer fra Europa og resten er Verden.

Jens Aksel Kjær er en av 6 CIC-trofédommere i Norge. Dermed har han lov å bedømme Europeiske jakttroféer. Disse bedømminger blir registrert hos CIC i Budapest.

Jens Aksel Kjær er også trofédommer for Safari Club International. Har du et trofé fra en av de andre verdensdelene, kan han også bedømme det.

Ta med ditt trofé og få det bedømt under årets messe.

Kanskje du også liker…